Teknologien
Definitionen på Transcendental Bevidsthed
Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed
De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed
Transcendental Meditations Teknikken
TM-Sidhi Programmet
  Hvad er Yogisk Flyvning?
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Hvad er Yogisk Flyvning?

Yogisk Flyvning: Det mest dybtgående aspekt af TM-Sidhi programmet - gældende for både individ og samfund - er Yogisk Flyvning. I første stadie af Yogisk Flyvning, hvor udøveren sidder med benene i den såkaldte lotus-stilling, løfter kroppen sig op og bevæger sig fremad i små hop. En gren af den Vediske litteratur, de såkaldte Yoga Sutras af Maharishi Patanjali, beskriver første stadie som "hopning," og beskriver videre at andet stadie vil bestå i at kunne blive hængende i svævende tilstand i kort tid og tredje stadie kendetegnes ved fuldstændig mestring af himmelrummet. Men selv i første stadie er den subjektive oplevelse almindeligvis ikke bare beskrevet som indre fred, men som lykkefølelse, lethed og en intens lykke der ofte beskrives som "boblende lyksalighed."

Som forklaret i den Vediske videnskab om bevidstheden har udøvelsen af Yogisk Flyvning den virkning at det udvikler den enkeltes evne til at handle fra det forenede felt af alle naturens love. Sind-krop koordinationen som kommer til udtryk i den Yogiske Flyvning viser en forbedret forbindelse mellem bevistheden (det forenede felt) og dennes udtryk - fysiologien. Hvor øget hjernebølge kohærens er en indikation på Transcendental Bevidsthed viser det sig i flere signifikante EEG undersøgelser at under udøvelsen af Yogisk Flyvning, lige når kroppen løfter sig op, er kohærensen i hjernebølgerne på et maksimum.

Forskning viser også at gruppeudøvelsen af Yogisk Flyvning er det mest effektive program til at skabe en indflydelse af fred der kan måles i hele samfundet. Den øgede hjernebølge kohærens hos den enkelte afspejles i øget kohærens i social adfærd, som igen kan måles i form af mindre kriminalitet, terrorisme og krig. Disse resultater kan let gentages og er allerede blevet omfattende bekræftet i form af meget grundige videnskabelige undersøgelser og forskningsprojekter.

næste: Hvad er kilden